به سایت شرکت مانیــــر خوش آمدید!
بازدید شما از تارنمای شرکت مانیر مایه سرافرازی، خوشنودی و نیز دلگرمی ماست. بر آنیم تا بازخورد حضور شما عزیز در این مجموعه را چونان معدنی از نقد و راهگشایی، بیندوزیم. منت دارتان خواهیم شد اگر اندیشه های شما را با جان نیوش کنیم.
 
سیستم قوانین و مقررات فروش برق(تعرفه) ابزار نیرومندی در دست مدیریت جهت تامین موجبات رشد صنعت برق ، کنترل و هدایت مصرف می باشد.
طبقه‌بندی مصارف انرژی برق صنایع کشور ( کد ISIC ) یک روش کد بندی برای مشترکین برق صنعتی و استخراج اطلاعات و آمارهای مورد نیاز در سطح منطقه و سطح بین المللی
Manir Co. - ERP SelectionERP Selection
انتخاب سیستم های ERP برای سازمان ها و صنایع
Manir Co. - Enterprise Systems DevelopmentR&D
طراحی و پیاده سازی سیستم های جامع سازمانی
Manir Co. - Enterprise Network Solutions Networking
طراحی و پیاده سازی شبکه های گسترده کامپیوتری
سيستم رويت آنلاين صورتحساب:
نام شرکت:

لطفا شماره اشتراک 8 رقمی یا شناسه قبض 13 رقمی خود را وارد نماييد.