شبکه های جامع کامپیوتری
نصب و راه اندازی شبکه VPN در استان گیلان
تاریخ آغاز پروژه: 31/05/1387                         تاریخ اتمام پروژه: 31/06/1387    
نصب و راه اندازی و پیکر بندی کلیه تجهیزات و شبکه VPN در 37 نقطه محدوده شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
ادامه مطلب ...
 
خدمات پشتیبانی و مشاوره ای در رابطه با شبکه انفورماتیک
تاریخ آغاز پروژه: -----------------                         تاریخ اتمام پروژه: ----------------
خدمات مربوط به نگهداشت، کنترل ،مدیریت، توسعه و بهینه سازی سیستم با شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
ادامه مطلب ...
 
خدمات نگهداری امکانات اینترنتی شرکت برق منطقه ای آذربایجان
تاریخ آغاز پروژه: 15/12/1383                         تاریخ اتمام پروژه: 15/12/1384
خدمات نگهداری امکانات اینترنتی شرکت برق منطقه ای آذربایجان
ادامه مطلب ...