اخبار سیستم جامع خدمات مشترکین
پیاده سازی سیستم خدمات مشترکین در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
شنبه, 02 خرداد 1388 ساعت 11:10
ادامه مطلب ...
 
پیاده سازی سیستم خدمات مشترکین در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
سه شنبه, 01 بهمن 1387 ساعت 00:00
در ادامه مراحل پیاده سازی سیستم جدید خدمات مشترکین شرکت مانیر، از تاریخ اول بهمن ماه سال 1387 پیاده سازی این سیستم در استان اردبیل آغاز گردیده و در حال انجام است.
 
پیاده سازی سیستم خدمات مشترکین در شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی
دوشنبه, 01 مهر 1387 ساعت 00:00
در ادامه مراحل پیاده سازی سیستم جدید خدمات مشترکین شرکت مانیر، از تاریخ اول مهر ماه سال ۱۳۸۷ پیاده سازی این سیستم در شرکت توزیع نیروی برق استان آذربباجان شرقی آغاز گردید.
 
پیاده سازی سیستم خدمات مشترکین در شرکت توزیع نیروی برق تبریز
سه شنبه, 01 مرداد 1387 ساعت 00:00
در ادامه مراحل پیاده سازی سیستم جدید خدمات مشترکین شرکت مانیر، از تاریخ اول مرداد ماه سال ۱۳۸۷ پیاده سازی این سیستم در شرکت توزیع نیروی برق تبریز آغاز گردید.
 
پیاده سازی سیستم جامع خدمات مشترکین
جمعه, 30 آذر 1386 ساعت 14:53
از 15 آذرماه سال 1386 سیستم جامع خدمات مشترکین،  در شهر مرند آذربایجان شرقی به طور آزمایشی اجرایی شد