ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد
قرارداد ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد و مدارک-شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد و مدارک و پرونده های مشترکین امورهای شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی به تعداد 3300000 برگ با توجه به دستورالعمل ساماندهی فیزیکی ارائه شده توسط شرکت توانیر با استفاده از نرم افزار مدیریت مستندات Docuwareدر دو فاز به شرح زیر :

 1. فاز اول:
 2. ساماندهی فیزیکی پرونده
 3. طبقه بندی و تفکیک اسناد
 4. وجین اسناد
 5. کدبندی اسناد
 6. آماده سازی اسناد
 7. فهرست برداری اسناد
 8. تحویل پرونده ها جهت انجام عملیات اجرایی
 9. استرداد پرونده ها به واحد ها پس از خاتمه عملیات
 10. فاز دوم:
 11. ایجاد ساختار
 12. آماده سازی
 13. تصویر برداری
 14. اصلاح و ویرایش
 15. ورود اطلاعات
 16. تهیه نسخه پشتیبان
 
پروژه آرشیو الکترونیکی شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان‌شرقی
تاریخ آغاز پروژه: 01/07/1390             تاریخ اتمام پروژه: در حال انجام

توجه به نظام تولید اطلاعات در سازمانها، ساماندهی وضعیت مدارک و پرونده ها، امری بدیهی و حیاتی است. چنانچه این کار به درستی سامان گیرد بسیاری از مشکلات مدیریتی و برنامه ریزی مرتفع، و از اتلاف وقت و انرژی و بودجه جلوگیری می شود.

امروزه تردیدی وجود ندارد که مهم ترین ابزار برای استفاده بهینه از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدها در تمام عرصه های فعالیت بشری، وجود اطلاعات صحیح و به‌هنگام است. دسته بندی و پردازش صحیح اطلاعات و مدارک مربوط به سازمان از ضروریات به شمار می‌رود. از این رو است که دستیابی به شیوه‌های نوین اطلاع‌رسانی و به کارگیری مناسب و مطلوب آن از سوی تمامی دست اندرکاران سازمان‌ها ضروری می نماید.

ادامه مطلب ...
 
پروژه ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

تاریخ آغاز پروژه: 01/06/1389                 تاریخ اتمام پروژه: 21/11/1389

سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی جهت ساماندهی و الکترونیکی نمودن سه میلیون برگ از اسناد بایگانی خود، اقدام به برگزاری مناقصه نمود و شرکت مشاورین انفورماتیک نیرو(مانیر) در بین سایر شرکت‌کنندگان در مناقصه، با توجه به قیمت پیشنهادی، رتبه اول را به خود اختصاص داده و برنده مناقصه اعلام گردید.

ادامه مطلب ...
 
مستند سازی املاک ومستغلات شرکت برق منطقه ای غرب
تاریخ آغاز پروژه: 08/08/1385                          تاریخ اتمام پروژه: 10/09/1385پروژه ای در جهت ثبت اطلاعات املاک و مستغلات شرکت برق منطقه ای غرب(کرمانشاه) و ارائه گزارش های مورد نیاز مدیریتی تاریخ آغاز پروژه: 08/08/1385                          تاریخ اتمام پروژه: 10/09/1385پروژه ای در جهت ثبت اطلاعات املاک و مستغلات شرکت برق منطقه ای غرب(کرمانشاه) و ارائه گزارش های مورد نیاز مدیریتیامکانات نرم افزار شامل : تعریف کاربران وحقوق دسترسی آنهاثبت اطلاعات پایه مورد نیازثبت اطلاعات املاک و مستغلات شامل کلیه اطلاعات سندهای اصلی وفرعی اخذ گزارشات آمار به صورت نموداراخذ اطلاعات آماری به تفکیک تمام فیلدهای اطلاعاتی اسکن وثبت اطلاعات اسناد به صورت الکترونیکی امکان Sort وجستجوامکان گزارش گیری برحسب نوع عملیات