پروژه های جانبی
قرارداد خريد خدمات نرم افزاری- شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانشرقی-سال 1390
پروژه های جانبی

موضوع اين قرارداد عبارت است از :

1-   ارائه خدمات کامپيوتری مورد نياز کارفرما در زمينه  خدمات مشترکين برق

2-    راهبری سيستم حدمات جامع مشترکين مصارف عادی وسنگين در کليه فعاليت های مربوط به خدمات مشترکين نظير فرآيند فروش انشعاب

3-    ارائه خدمات ارتباط نرم افزار  GIS با نرم افزار جامع مشترکين

 
قرارداد ارائه خدمات نرم افزاری – شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل- سال 1390
پروژه های جانبی

موضوع اين قراردادعبارت است از ارائه خدمات کامپيوتری مورد نياز کارفرما  درزمينه های  :

1  خدمات  پرسنلی و حقوق و مزايا

2-  خدمات سيستم انبار و حسابداری انبار

3  سيستم مالی

4  سيستم اموال

5 سیستم صدور چک

6 سیستم صورت وضعیت

7 سیستم آموزش

8  سيستم تاسيسات

 
قرارداد خريد خدمات نرم افزاری – توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی
پروژه های جانبی

موضوع اين قرارداد عبارت است از ارائه خدمات کامپيوتری مورد نياز کارفرما در زمينه های  :

1-  خدمات  پرسنلی و حقوق و مزايا

2 - سيستم مالی

 
قرار داد ارائه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری - ضبط مکالمات – استان اردبیل – سال 91
پروژه های جانبی

موضوع اين قرار داد عبارت است از :

ارائه خدمات و سرويسهاي سخت افزاري و نرم افزاري سيستمهاي :

  • ضبط مکالمات مستقر در نواحي تابعه  وستاد
  • حوادث و اتفاقات (121)  منصوبه  در نواحي تابعه  وستاد
  • CALL CENTER  و تلفن گويا
  • خاموشی با برنامه و ارجاعات
 
طراحی و تولید بسته نرم افزاری محاسبه و صدور صورتحساب دفع فاضلاب
پروژه های جانبی
تاریخ آغاز پروژه: 05/11/1387                         تاریخ اتمام پروژه: در حال انجام
پروژه طراحی و تولید بسته نرم افزاری محاسبه و صدور صورتحساب دفع فاضلاب با شرکت آب کیش با استفاده از بانک اطلاعاتی  اوراکل10g و زبان برنامه نویسی JAVA  و بر پایه  وب  طراحی و تهیه شده است
ادامه مطلب ...
 
نرم افزار چاپ قبوض تلفن های همراه و ثابت
پروژه های جانبی
تاریخ اجرایی شدن پروژه: 02/07/1386
این پروژه با اداره کل پست استان آذربایجان شرقی در خصوص درج بارکد و امکان فارسی سازی چاپگر های لیزری جهت چاپ قبوض تلفن های همراه و ثابت به انجام رسید.
 
نرم افزار جامع برآورد شبکه ،برآورد بار
پروژه های جانبی
تاریخ آغاز پروژه: 28/12/1382                          تاریخ اتمام پروژه: 25/06/1383
تهیه و پیاده سازی نرم افزار جامع برآورد شبکه و برآورد بار در شرکت برق منطقه ای آذربایجان و راه اندازی و آموزش کاربران در 16 نسخه به صورت متمرکز در شرکت مادر تخصصی توانیر تهران.
ادامه مطلب ...