درباره پروژه سیستم جامع خدمات مشترکین
دیدگاه شرکت درقبال تکنولوژی های جدید :
در شرکت مانیر همواره تکنولوژی های جدید مورد توجه خاص قرار گرفته و از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و ارتقاع سطح کیفی محصولات شرکت یکی از اهداف اولیه این شرکت و مسئولین ذیربط میباشد و  با استناد به این مطلب شرکت همواره تمامی توان  خود را در جهت ارایه خدمات سریعتر ، راحتتر ، ارزانتر وجامع تر بکار میگیرد ، که بهبود کیفیت  سیستم خدمات مشترکین نیز یکی از این موارد میباشد.
شناخت و اجرای پروژه :
درحال حاضر سیستم خدمات مشترکین در محیط سیستم عامل VM & VSE  برروی کامپیوترهای Main Frame در سطح Billing وآمار و اطلاعات مربوطه در سه استان آذربایجان شرقی – آذربایجان غربی – اردبیل بطور مجزا درجریان بهره برداری میباشد.
با توجه به اهمیت سیستم خدمات مشترکین برای شرکت برق منطقه ای آذربایجان و تاکید برای یکپارچه سازی سیستم و کاهش دادن هزینه های ریالی  و زمانی و ارایه هرچه بهتر  خدمات به مشترکین ، پس از انجام کارشناسیهای لازم و مشاوره با متخصصان باتجربه آشنا با سیستم های خدمات مشترکین ،  برنامه ریزی طرح "پروژه سیستم جامع خدمات مشترکین" در دستور کار شرکت قرار داده شد .
هدف و ماموریت پروژه :
پروژه سیستم جامع خدمات مشترکین با هدف یکپارچه سازی اجزای مختلف سیستم ، ارتقاء سطح تکنولوژی ، ایجاد تسهیلات در ارتباط با ارباب رجوع ، افزایش ضریب ایمنی و حفاظت اطلاعات وهمچنین افزایش توان رقابتی شرکت تعریف و آغاز شده است.
فرآورده های نهایی پروژه :
 فرآورده نهایی این پروژه یک سیستم مکانیزه جامع که تمامی فعالیتهای مربوط به سیستم فروش انشعاب و فروش وخدمات پس از فروش را پوشش می دهد ، خواهد بود. همچنین این پروژه تسهیلات لازم را در ارتباط با مشتریان با امکانات Web   در اختیار قرار خواهد داد ، از طرف دیگر نیازهای مدیریتی و برنامه ریزی را از نظر اطلاعات به نحو مناسبی تامین خواهد نمود.
 کاربردهای اصلی (حدود و ثغور)  این پروژه عبارت است از :
1. سیستم پذیرش مشترکین
 •  واگذاری انشعاب
 • تغییر نام
 • تغییر تعرفه
 • تغییر قدرت (افزایش / کاهش / ادغام / تفکیک)
2. سیستم فروش انرژی
 •  قرائت
 • محاسبات و صدور قبض
 • وصول و مغایرت بانکی
 • تقسیط
 • ابطال و اصلاح
 • محاسبات معوقه
3. سیستم خدمات پس از فروش
 •  تعویض کنتور
 • برکناری دائم و موقت
 • اصلاح مشخصات انشعاب
 • و  . . .
چرخه حیات پروژه شامل مراحل زیر می باشد :
 •  مرحله تحلیل و طراحی مفهومی
 • مرحله طراحی تفضیلی و ساخت
 • مرحله انتقال
 • مرحله نظارت بر اجرا