مشتریان عمده شرکت

مشتریان عمده شرکت مانیر ( منطقه و فرا منطقه )

 • شرکت توانیر

 • شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان

 • شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 • شرکت نیروی برق استان آذربایجان شرقی

 • شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

 • شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

 • شرکت مدیریت تولید برق تبریز

 • شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

 • شرکت مهندسی سازه‌های نیرو

 • شرکت تعمیرات انتقال نیروی برق آذربایجان

 • شرکت خدماتی آرش

 • شرکت مشاوری نیروی برق آذربایجان (منا )

 • شرکت مشاوری نیروی برق آذربایجان (منا )

 • شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان

 • شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

 • شرکت بوستانو ( هرمزگان )

 • شرکت توزیع نیروی برق تهران

 • شرکت‌های توزیع نیروی برق استان اصفهان

 • شرکت توزیع استان خوزستان

 • شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

 • شرکت مدیریت تولید برق گیلان

 • شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

 • شرکت برق منطقه‌ای گیلان