برنامه عملیاتی

برنامه عملیاتی شرکت برای سال‌های آتی: بخش توسعه نرم افزار

 • ظرفیت سازی برای توسعه سیستم فروش
 • توسعه سیستم جامع فروش
 • استقرار سیستم پذیرش مشترکین و خدمات بعد از فروش
 • استقرار سیستم فروش انرژی
 • پشتیبانی از سیستم جامع فروش
 • امکان سنجی توسعه سایر سیستم‌های مورد نیاز شرکت‌های برق و مشتریان شرکت

برنامه عملیاتی شرکت برای سال‌های آتی : بخش مدیریت پشتیبانی

 • تدوین فرآیندهای کسب و کار و پشتیبانی
 • تعریف ساختار و نمودار سازمانی شرکت
 • استقرار سیستم برنامه‌ریزی و کنترل( مدیریت پروژه)
 • استقرار نظام کیفیت محصولات و خدمات
 • بازنگری و اصلاح سایر سیستم‌های عملیاتی و اطلاعاتی
 • بازنگری رویه‌ها و آیین‌نامه‌ها

برنامه عملیاتی شرکت برای سال‌های آتی:بخش ERP

 • ارائه خدمات مشاوره جهت انتخاب  ERP  مناسب برای صنعت برق ایران
 • ارائه خدمات نظارت به پروژه ERP  برق منطقه‌ای آذربایجان
 • انتخاب و نصب و راه‌اندازی ERP در سایر شرکت‌های برق
 • ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه‌هایERP  در سایر شرکت‌های برق و سازمان ها
 • گواهینامه مدل سازی کسب و کار از شرکت TEC

برنامه عملیاتی شرکت برای سال‌های آتی:بخش فروش و بازاریابی

 • مطالعه نیازهای شرکت ها و سازمانها به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و شبکه های کامپیوتری
 • مطالعه نیازهای سایر بخش‌های انرژی
 • بازاریابی برای محصولات آماده برای فروش
 • تامین نیاز سخت افزارونرم افزار مورد نیاز سازمانها

برنامه عملیاتی شرکت برای سال‌های آتی:بخش توسعه فناوری

 • مطالعه آخرین محصولات در زمینه ابزارهای توسعه
 • مطالعه آخرین تحولات درزمینه متدولوژی‌های توسعه
 • امکان سنجی بکارگیری متدولوژی‌ها و ابزارهای نوین
 • آماده سازی شرکت برای استفاده از متدولوژی‌ها و ابزارهای نوین

برنامه عملیاتی شرکت برای سال‌های آتی:پشتوانه علمی و عملی شرکت

 • تلاش برای رضایت و اعتماد استفاده کنندگان از خدمات شرکت
 • بالابردن توانایی ارائه خدمات در زمینه‌های مختلف انفورماتیکی و اطلاع رسانی
 • تلاش در جهت کاهش قیمت و زمان انجام خدمات بدون لطمه زدن به کیفیت کار و رسالت شرکت
 • تلاش برای کسب امتیاز و درجه‌بندی بالاتر ازشورای عالی انفورماتیک کشور
 • تلاش برای کسب تجربه در انجام دهها پروژه نرم افزاری، سخت افزاری و آموزشی برای ارتقای توان عملی و اجرایی شرکت


 

برنامه عملیات 6سال آینده مانیر

عنوان عملیات

 ظرفیت سازی برای توسعه سیستم فروش
توسعه سیستم جامع فروش
استقرار سیستم پذیرش مشترکین و خدمات پس از فروش
استقرار سیستم فروش انرژی(در مانیر)
پشتیبانی از سیستم جامع فروش
امکان سنجی توسعه سایر سیستم های مورد نیاز شرکتهای برق
 تدوین فرایندهای کسب و کار و پشتیبانی
تعریف ساختار و نمودار سازمانی شرکت
استقرار سیستم برنامه ریزی و کنترل (مدیریت پروژه)
استقرار نظام کیفیت محصولات و خدمات
بازنگری واصلاح سایر سیستم های عملیاتی و اطلاعاتی
بازنگری واصلاح رویه ها و آیین نامه ها
 ارائه خدمات مشاوره به پروژه ERP برق آذربایجان
ارائه خدمات نظارت به پروژه ERP برق آذربایجان
ارائه خدمات مشاوره نظارت ERP در سایر شرکتهای برق
نصب و راه‌اندازی ERP در سایر شرکتهای برق
 مطالعه نیازهای شرکت برق به فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی
مطالعه نیازهای سایر بخش های انرژی
بازار یابی برای محصولات آماده برای فروش
 مطاله آخرین تحولات در زمینه ابزارهای توسعه
مطالعه آخرین تحولات در زمینه متدولوژیهای توسعه
امکان سنجی بکارگیری متدولوژیها و ابزارهای نوین
آماده سازی شرکت برای استفاده از متدولوژیها و ابزارهای نوین
138413851386138713881389
123412341234123412341234