بیانیه ماموریت

  شرکت مشاورین انفورماتیک نیرو (مانیر) از بزرگترین شرکت‌های تامین کننده خدمات مربوط به فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) در منطقه شمال غرب مشتمل بر استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل و نیز استان‌های همجوار و از معتبرترین و پیشروترین آنها در صنعت برق می‌باشد.

 جلب رضایت مشتریان از طریق شناخت و درک صحیح از نیازهای آنها و برآوردن این نیازها با مناسبترین کیفیت و با کمترین هزینه از تعهدات اصلی شرکت می‌باشد که این مهم از طریق بکارگیری آخرین دستاوردهای قابل استفاده از فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی در کشور محقق خواهد شد.

افزایش مشارکت و کارائی کارکنان و حفظ و نگهداری و اعتلای آنها از طریق استقرار و اجرای سیستم‌های انگیزشی و آموزشی مناسب و تامین رفاه و نیازهای منطقی آنان درحد مقدورات شرکت همواره جزو اهداف و تعهدات شرکت می‌باشد. شرکت مانیر می‌کوشد نسبت به ایفای نقش موثر خود در روزنه توسعه فن‌آوریهای ارتباطی و اطلاعاتی در منطقه فعالیت و نیز صنعت برق گامهای موثری بردارد.

شرکت مانیر سعی می‌کند تا با استقرار فرآیندها و سازمان کارا، دغدغه مشتریان را برای استفاده از آخرین دستاوردهای اطلاعاتی و ارتباطی برتر به حداقل رسانده و زمینه را برای رشد توانمندی مشتریان خود در اجرای مأموریت شان فراهم سازد. در این راستا شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان و شرکت‌های تابعه در اولویت قرار خواهند داشت.