فرصت های محیطی

 در صورتی که محیط از نظر تولید و بازار به نحوی باشد که مجموعه عوامل و نیروهای محیطی در تعادل و یا مثبت باشد (محیط مناسب باشد)، برای فعالیت شرکت فرصت وجود دارد.


لیست فرصت های محیطی

 • استراتژیک بودن سیستم فروش انرژی (که یکی از محصولات شرکت است) برای صنعت برق
 • گرایشات خصوصی‌سازی در سطح کشور و خصوصاً صنعت برق
 • گسترش روزافزون فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نزد گروههای مختلف مردم
 • بازار پررونق فرآورده‌های مختلف ICT
 • عمده سازمان‌های بزرگ خواهان سیستم‌های جامع و یکپارچه هستند
 • سازمان‌های بزرگ اقتصادی خواستار استقرار سیستم‌های ERP هستند
 • زمینه کاربردی فرآورده‌های مختلف ICT در صنعت برق با افزایش چشمگیری روبروست.
 • وجود حمایت‌های منطقی صنعت برق از شرکت
 • افزایش امید و اطمینان به آینده
 • وجود پروژه تکفا در سطح وزارت خانه‌های دولتی
 • بهبود زیرساختارهای اطلاعاتی و ارتباطی در سطح کشور
 • بهبود نسبی قوانین حق‌الامتیاز در کشور
 • میزان تنوع طلبی نزد مصرف کنندگان فرآورده‌های ICT
 • سودآوری مشتریان از محصولات شرکت
 • با اهمیت بودن تولیدات شرکت از نظر مشتریان بویژه شرکت‌های برق
 • اهمیت شرکت نزد تامین کنندگان کالا و خدمات مورد نیاز شرکت
 • وجود تفاهم نسبی بین رقبای اصلی (شرکت‌های انفورماتیکی وابسته به صنعت برق)
 • نگرش مثبت به شرکت‌های خارجی
 • پررونق شدن کسب و کار الکترونیک (e-Commerce)