گواهینامه های اخذ شده
  • گواهینامه درجه بندی از سازمان مدیریت برنامه ریزی کشوربر طبق امتیاز بندی جدید
  • گواهی مدیریت کیفیتISO9001-2000 از شرکت‌ RWTUV در زمینه ارائه خدمات کامپیوتری
  • پروانه تولید نرم افزار از وزارت صنایع و معادن
  • پروانه ارائه خدمات مهندسی از اداره کل صنایع و معادن آذربایجان شرقی
  • پروانه فعالیت از نظام صنفی رایانه  استان
  • گواهینامه درجه بندی از سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور با امتیاز و درجه 1469 در بین 576 شرکت درجه بندی شده در کشور

برای مشاهده تصاویر در اندازه واقعی بروی آنها کلیک کنید!
برای مشاهده تصاویر در اندازه واقعی بروی آنها کلیک کنید!
برای مشاهده تصاویر در اندازه واقعی بروی آنها کلیک کنید!
برای مشاهده تصاویر در اندازه واقعی بروی آنها کلیک کنید!
برای مشاهده تصاویر در اندازه واقعی بروی آنها کلیک کنید!
برای مشاهده تصاویر در اندازه واقعی بروی آنها کلیک کنید!
برای مشاهده تصاویر در اندازه واقعی بروی آنها کلیک کنید!
برای مشاهده تصاویر در اندازه واقعی بروی آنها کلیک کنید!
برای مشاهده تصاویر در اندازه واقعی بروی آنها کلیک کنید!