معایب و مزایای ERP

در این بخش به ذکر چند مورد از مزایا و معایب ERP اکتفا میکنیم:

مزایای ERP:

 • نسبت هزینه هایی که برای استقرار آن می شود به منافعی که در سازمان ایجاد می کند 1 به 10 است.

 • پس از استقرار در زمان کوتاهی باز دهی سازمان را افزایش می دهد.

 • کنترل بودجه بهتر و موثرتر، بهبود برنامه ریزی و فرآیندهای مالی را    نتیجه می دهد.

 • پشتیبانی موثر در فرآیند تصمیم گیری را خواهد داشت.

 • پیاده سازی آن فرصت مغتنمی را برای مهندسی مجدد سازمان فراهم می سازد.

 • باعث ساده سازی و استاندارد شدن روشها می شود.

 • رضایت مشتریان را بدنبال دارد.

 • در بلند مدت هزینه های سرمایه گذاری در بخش IT را کاهش می دهد.

 • بازگشت سرمایه سریعتر از زمان لازم برای توسعه نرم افزار بصورت داخلی (IN-house) حاصل می شود.

 • ابزار مشترک سازمانی در اجرای فرآیندها و سیستمها بصورت به هم پیوسته ایجاد می کند.

 • سیستمهای مجزا و پراکنده حذف خواهند شد.

 • فرآیندهای غیر موثر دستی حذف خواهند شد.

 • یکپارچه سازی تمام عملکردها از قبل برقرار شده است.

 • وابستگی به نیروی انسانی کم می شود.

 • به اشتراک گذاری اطلاعات در سطح کسب وکار به سادگی حاصل  می شود.

 • فروشندگان و تامین کنندگان می توانند به صورت  on line ارتباط داشته باشند.

 

معایب ERP:

 • سرمایه گذاری اولیه نسبتا زیاد

 • ریسک بالا

 • قسمتهای زیادی از سازمان در گیر می شوند

 • بسیاری از سازمانها از کلیه امکانات  ERP استفاده نمی کنند.

 • برای پیاده سازی ERP ها منابع زیادی مورد نیاز است.

 • زمان نسبتا طولانی برای پیاده سازی در سازمانهای بزرگ مورد نیاز است.