جلسه هماهنگی طرح فخیم در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

در مورخه 1395/10/11 جلسه هماهنگی اجرای طرح فخیم با حظور نمایندگانی از شرکت های توزیع برق تبریز ، اردبیل ، آذربایجان شرقی و کردستان با همکاری شرکت مانیر در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی برگزار شد