تجلیل از شرکت مانیر در کنگره بین المللی اتوماسیون صنعتی برق

مراسم اختتامیه چهارمين کنگره بین المللی اتوماسيون صنعت برق روز چهارشنبه پنجم اسفند با ماه باحضور مهندس پور مهدی معاون امور عمرانی استاندارآذربایجان شرقی، مدیران عامل شرکتهای برق منطقه ای ، توزیع نیروی برق و مدیریت تولید برق سراسر کشور برگزار شد.