مراسم تجلیل از خدمات ارزشمند مهندس انزلی و معارفه مهندس قمیان، مدیرعامل جدیدشرکت مانیر

در انتهای مراسم، با حضور مدیران عامل شرکت های برق، از زحمات آقای مهندس انزلی با تقدیم هدایایی تقدیر به عمل آورده شد و همچنین حکم مدیرعاملی جناب آقای مهندس قمیان مدیر عامل جدید شرکت مانیر توسط جناب آقای مهندس انزلی قرائت و تقدیم گردید.

در ادامه مراسم جناب آقای مهندس قمیان نیز با تشکر از کلیه همکارانی که در این مراسم حضور داشتند، به بیان برنامه های آتی شرکت پرداخته و در این خصوص توضیحات کاملی را به اطلاع حاضرین در جلسه رساندند.

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلسه با سخنرانی جناب آقای مهندس صبوری، مدیرعامل محترم شرکت برق منطقه ای آذربایجان آغاز گردید و ایشان از زحمات چندین و چند ساله جناب آقای مهندس انزلی تشکر نموده و برای جناب آقای مهندس قمیان مدیر عامل جدید شرکت مانیر آرزوی موفقیت نمودند.  درادامه این جلسه جناب آقای دکتر میلانی، مدیرعامل محترم شرکت شرکت توزیع نیروی برق تبریز ، جناب آقای مهندس سرافراز، مدیرعامل محترم شرکت توزیع نیروبرق استان آذربایجان شرقی، جناب آقای مهندس علیزاده مدیرعامل محترم شرکت توزیع نیرو برق استان اردبیل و همچنین جناب آقای مهندس رئیس کرمی به نمایندگی از طرف کنسرسیوم شرکتهای ارائه دهنده خدمات بیلینگ به ایراد سخنرانی پرداخته و از مدیرعامل قبلی و جدید شرکت مانیر قدردانی به عمل آوردند.

در تاریخ 1394/04/31 مراسم تقدیر و تجلیل از خدمات ارزشمند جناب آقای مهندس انزلی (مدیرعامل سابق شرکت مانیر) در طی 52 سال خدمت صادقانه و خالصانه ایشان در صنعت برق و شرکت مانیر و معارفه مدیرعامل جدید شرکت مانیر، جناب آقای مهندس قمیان با حضور مدیران محترم عامل و نمایندگان شرکت های برق منطقه ای آذربایجان، شرکت های توزیع نیرو برق تبریز، استان آذربایجان شرقی، استان آذربایجان غربی، استان اردبیل و  جمع کثیری از همکاران در سالن کنفرانس شرکت برق منطقه ای آذربایجان برگزار شد.

برای مشاهده تصاویر در اندازه واقعی بروی آنها کلیک کنید!
برای مشاهده تصاویر در اندازه واقعی بروی آنها کلیک کنید!
برای مشاهده تصاویر در اندازه واقعی بروی آنها کلیک کنید!
برای مشاهده تصاویر در اندازه واقعی بروی آنها کلیک کنید!
برای مشاهده تصاویر در اندازه واقعی بروی آنها کلیک کنید!
برای مشاهده تصاویر در اندازه واقعی بروی آنها کلیک کنید!
برای مشاهده تصاویر در اندازه واقعی بروی آنها کلیک کنید!
برای مشاهده تصاویر در اندازه واقعی بروی آنها کلیک کنید!
برای مشاهده تصاویر در اندازه واقعی بروی آنها کلیک کنید!
برای مشاهده تصاویر در اندازه واقعی بروی آنها کلیک کنید!
برای مشاهده تصاویر در اندازه واقعی بروی آنها کلیک کنید!