قرارداد فروش پیامک (SMS)

موضوع قرارداد: تامین سرویس ارزش افزوده جهت دریافت و ارسال پیامک بصورت دوطرفه از خریدار به شبکهGSM و از شبکه GSM به خریدار و اختصاص شماره اختصاصی به شرکت های: 1. شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی(10000421121) 2. شرکت توزیع نیروی برق آذرربایجان غربی(10000441121) 3. شرکت توزیع نیروی برق تبریز (10000411121) مدیرت پیامکهای ارسالی از طریق سیستم جامع خدمات مشترکین مانیر صورت میپذیرد که به صورت خودکار اطلاعات لازم را به مشتریان ارسال کرده و قابلیت تعامل با مشترکین برق را دارد. همچنین کاربران سیستم میتوانند با تعریف پیامهای خاص، متن مورد نظر خود را به مشترکین برق به صورت انبوه و یا تکی ارسال نمایند. نمونه چند پیامک ذیلا آورده شده است: