آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مشاورین انفورماتیک نیرو(مانیر)
دوشنبه, 08 خرداد 1391 ساعت 08:31

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت مشاورین انفورمایتکی نیرو(سهامی خاص) دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 25/03/1391 در محل مجتمع فرهنگی برق آذربایجان تشکیل میگردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی

2- رسیدگی و تصویب صورتهای مالی سال منتهی 29/12/1390

3- انتخاب بازرس و حسابرس قانونی شرکت برای سال مالی 1391

4- سایر مواردی که تصمیم گیری در خصوص آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد

هیئت مدیره شرکت مشاورین انفورماتیک نیرو