پروژه طرح تکریم ارباب رجوع در شرکت برق منطقه ای آذربایجان
يكشنبه, 20 فروردين 1391 ساعت 08:21

 يکی از جهت گيري‌های مديريت نوين توجه به اصل مشتری‌گرائی و جلب رضايت خدمت گيرندگان می باشد، در نظام اداری و اجرائی کشور نيز رضايت مردم از خدمات ارائه شده توسط دستگاه‌های دولتی بعنوان يکی از شاخص‌های اصلی سنجش کارآمدی و رشد و توسعه نظام تلقی می گردد و مولفه هايي از قبيل سرعت، دقت و صحت در انجام امور ارباب رجوع،کيفيت انجام امور، نحوه رفتار و برخورد با خدمت گيرندگان، هزينه های انجام خدمات، شفافيت و اطلاع رسانی مناسب عواملی هستند که ضمن جلب رضايت مردم در ارتباط با دريافت خدمات از دستگاههای دولتی، موجبات افزايش اعتماد عمومی که بزرگترين سرمايه و تکيه گاه برای نظام اداری میباشد را نيز فراهم می‌سازند.

بر همین اساس، شرکت مانیر برپایه فازهای زیر نسبت به استقرار ابزارها و امکانات مورد نیاز در طرح تکریم ارباب رجوع اقدام نمود:

  • ·         فاز اول: مطالعه اولیه و طراحی ساختار اطلاعاتی
  • ·         فاز دوم: طراحی فنی و پیاده سازی وب سایت و وب کیوسک

دراین فاز نسبت به طراحی و پیاده‌سازی هسته پورتال اقدام صورت پذیرفت و با توجه به اطلاعات دریافت شده از بخش های مختلف سازمان، ساختار اطلاعاتی پورتال پایه ریزی گردید.

  • ·         فاز سوم: سیستم پشتیبان و پاسخگو به نیازمندیهای مشتریان داخلی و خارجی

طراحی ساختار سلسله مراتبی پاسخگوئی براساس چارت سازمانی و شرح وظایف و  همچنین مجوزها و سطوح دسترسی کاربران در سیستم به منظور استفاده از سیستم اعمال گردید.

  • ·         فاز چهارم: طراحی و پیاده سازی تلفن گویا

ارائه سیستم سخت افزاری تلفن گویا با 8 خط ورودی و پیاده‌سازی جریان کاری مورد نیاز سازمان با توجه به نیازسنجی صورت گرفته از سازمان مربوطه

  • ·         فاز پنجم: آموزش

ارائه آموزش‌های لازم به کاربران سیس

تم‌های پیاده‌سازی شده و ارائه مستندات مربوطه