پیاده سازی سیستم خدمات مشترکین در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
شنبه, 02 خرداد 1388 ساعت 11:10
در ادامه مراحل پیاده سازی سیستم جدید خدمات مشترکین شرکت مانیر، از تاریخ اول خردادماه سال 1388 پیاده سازی این سیستم در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان آغاز گردیده و در حال انجام است.