ارائه خدمات نرم افزاری و پشتیبانی سیستم مشترکین در استان گیلان
تاریخ آغاز پروژه: 31/05/1387                         تاریخ اتمام پروژه: در حال انجام
ارائه خدمات نرم افزاری و پشتیبانی سیستم مشترکین در استان گیلان در دو مرحله برنامه ریزی گرده است.
مرحله اول: بهره برداری و پشتیبانی سیستم مشترکین (BILLING) در بستر Main Frame
مرحله دوم : پیاده سازی ،آموزش ، پشتیبانی سیستم جامع خدمات مشترکین
 شرایط و مشخصات بهره برداری و پشتیبانی در مرحله اول:
1. پشتیبانی از سیستم Billing در بستر Main Frame
2. نظارت برانجام تغییرات وتعرفه ونرخ های جدید
3. رفع اشکال از نرم افزار Billing در صورت نیاز
4. ارایه مشاوره برای پیاده سازی طرح طبقه بندی مشترکین صنعتی ( ISIC )  وتنظیم نرم افزار Billing  در بستر Main Frame جهت پیاده سازی کد ISIC
5. توسعه  و تکمیل  عملیات  پاسخگوئی   به مشترکین وارتقاء نرم  افزار  Billing  در بستر   Main Frame  برای پاسخگوئی On-line به متقاضیان ومشترکین
6. اعمال هزینه های تقسیط انشعاب در نرم افزار ونگهداری حساب معین اقساط وایجاد امکان دریافت اقساط از طریق صورت حسابهای بهای برق مصرفی
7. ایجاد امکان چاپ برای آمارهای On-ine وگزارشها در سیستم آمارها در ستاد ونواحی
8. تکمیل گزارشات وآمارهای On-Line معادل آمارهای مورد استفاده در شرکتهای توزیع نیروی برق آذربایجان
9. قرار دادن تمام اطلاعات مشترکین در وب سایت شرکت توزیع جهت رویت اطلاعات توسط مشترکین از طریق اینترنت
 
 شرایط و مشخصات بهره برداری و پشتیبانی در مرحله دوم:
1. مطالعه برای شناخت وضعیت موجود واعلام نیازهای پیاده سازی ( سخت افزار – نرم افزار )
2. تعاریف پایه سیستم ( ساختار سازمانی واحدهای اجرائی )
3. مطالعه وضعیت موجود اجرائی کار از مرحله قرائت ودستگاههای قرائت تا مرحله صدور صورتحساب وثبت وکنترل وصولی ها
4. آموزش کاربران حداقل به تعداد یکصد نفر ( در سه بخش پذیرش مشترکین Billing  - خدمات بعداز فروش )
5. آموزش راهبری سیستم
6. نصب و راه اندازی سرورها ( بدون سیستم عامل وپایگاه داده ها )
7. نصب و راه اندازی سیستم های پذیرش مشترکین – صورت حساب گیری Billing – خدمات بعداز فروش
8. تست محاسبات وتعرفه
9. تست ماجولهای سیستم
10. تبدیل اطلاعات وضعیت جاری وسالهای قبل و انتقال اطلاعات به سیستم جدید
11. ارایه مشاوره برای برقراری ارتباطات VPN بین مرکز وشهرستانها
12. ارایه مشاوره برای تنظیم شبکه وتجهیزات مربوط به شبکه
: