خدمات نگهداری امکانات اینترنتی شرکت برق منطقه ای آذربایجان
تاریخ آغاز پروژه: 15/12/1383                         تاریخ اتمام پروژه: 15/12/1384
خدمات نگهداری امکانات اینترنتی شرکت برق منطقه ای آذربایجان
  • نگهداری و پیکربندی نرم افزار روتر 2600
  • نگهداری و پیکربندی نرم افزار 515E PIX
  • نگهداری سرور مخصوص Proxy  به لحاظ اطلاعات مربوط به کاربران ، log  فایل ها و ایجاد کاربران و گروه ها
  • حل مشکلات اینترنتی  کارکنان شرکت برق منطقه ای آذربایجان مستقر در حوزه ستادی با درخواست کتبی و روی شبکه  LAN
  • رفع  مشکلات Dialup ارتباطات  کاربران  معرفی شده در عرض 2  ساعت
  • گرفتن  Back up  از کلیه اطلاعات مورد نیاز
  • نگهداری Cash  سیستم که روی یک دستگاه با سیستم عامل linux red hat 9  نصب می باشد