خدمات پشتیبانی و مشاوره ای در رابطه با شبکه انفورماتیک
تاریخ آغاز پروژه: 02/10/1386                          تاریخ اتمام پروژه: 01/11/1386
خدمات مربوط به نگهداشت، کنترل ،مدیریت، توسعه و بهینه سازی سیستم با شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
 • خدمات مربوط به نگهداشت و کنترل و مدیریت سیستم
  • مشاوره و اعمال راهکارها و تدابیر استاندارد امنیتی و انجام کلیه تنظیمات مربوطه در روترها و سویچ های مستقر در شبکه داخلی و شبکه VPN در مرکز ستاد
  • نصب و راه اندازی و پیاده سازی ابزارهای  مربوط به کنترل و مدیریت شبکه WAN(VPN) در مرکز ستاد و ارائه آموزشهای لازم به پرسنل
  • نصب و راه اندازی و پیاده سازی ابزارهای  مربوط به کنترل و مدیریت اطلاعات تبادلی مابین Client ها در شبکه داخلی و شبکه VPN در مرکز ستاد و ارائه آموزشهای لازم به پرسنل
  • نصب و راه اندازی و پیاده سازی ابزارهای  مربوط به کنترل و مدیریت امنیتی PC ها و Client ها ی متصل در شبکه داخلی و شبکه VPN در مرکز ستاد و ارائه آموزشهای لازم به پرسنل
  • نصب و راه اندازی و پیاده سازی ابزارهای  مربوط به کنترل و مدیریت از راه دور سویچ ها و روترهای Cisco و 3Com در شبکه داخلی و شبکه VPN در مرکز ستاد و ارائه آموزشهای لازم به پرسنل
  • نصب و راه اندازی و پیاده سازی و انجام کلیه تنظیمات مربوط به  سرور ISA(Internet Security And Acceleration Server) در شبکه ستاد و ایجاد Firewall سرور به عنوان سرویس دهنده اینترنت در داخل سازمان
  • انجام کلیه تستهای مربوطه به تجهیزات غیر فعال  و فعال مستقر در شبکه  با تستر شبکه (FLUKE Networks) و ارائه گزارش کامل از وضعیت موجود
  • بررسی سخت افزاری و نرم افزاری سرور ها و سرویس دهنده های موجود در شبکه و ارائه راهکارهای استاندارد و بهینه جهت ارتقاء و افزایش کارآیی و Performance سیستم ها و نیز ایجاد سیستم پشتیبان و Redundancy امن و کاربردی از اطلاعات موجود
 • خدمات مربوط به توسعه و بهینه سازی سیستم
  • انجام کلیه امور مربوط به مشاوره در زمینه های مختلف جهت نگهداشت و توسعه سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مربوط به شبکه کامپیوتری شرکت
  • انجام کلیه امور مربوط به مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم های نوین در صنعت شبکه های کامپیوتری و ایجاد بسترهای جدید ارتباطی مورد نیاز در شرکت نظیر :
  •  
   • ایجاد بسترهای بیسیم و رادیوئی IDU وODU (Indoor Device Unit , Outdoor Device Unit)
   • ایجاد سیستم های ویدئو کنفرانسینگ تحت IP و شبکه
   • ایجاد سیستم های VOIP (Voice Over IP) تحت شبکه
   • ایجاد سیستم های ذخیره سازی و منابع اطلاعاتی مرکزی در شبکه (SAN,NAS,DC)
   • توسعه و بهینه سازی ارتباطات در سطوح مختلف شبکه اعم از Backbone و Access و توسعه شبکه VPN و WAN شرکت
   • طراحی و پیاده سازی  سیستمهای نوین و جامع امنیتی و حفاظتی  UTM (Unified Threat Management) در شبکه