پروژه قوانین و مقررات فروش برق(تعرفه)-شرکت توانیر
تاریخ آغاز پروژه: 12/07/1384                           تاریخ اتمام پروژه: 01/02/1386
با توجه به اینکه تعرفه از یک طرف مهمترین عامل و پل ارتباطی بین صنعت برق کشور و مصرف کنندگان و اقتصاد کلان جامعه و از طرف دیگر ابزار نیرومندی در دست مدیریت جهت تامین موجبات رشد صنعت برق ، کنترل و هدایت مصرف می باشد لذا شایسته خواهد بود تا جایگاه مناسب آن در مجموعه صنعت برق کشور مشخص گردد . 
آگاهی از موارد زیر : 
 • استفاده از روشهای مختلف تعیین تعرفه
 • طبقه بندی گروههای مصرف 
 • خصوصیات مصرف
 • ملاحظات اجتماعی و سیاسی 
 • الزامات قانونی
می تواند منجر به انجام کوششی فراگیر و مستقیم بین شرکتهای تولید کننده ( عرضه کننده ) برق ، مصرف کنندگان و سیاستگزاران برای تدوین یک تعرفه کارآمد باشد . تعرفه گذاری صحیح و منطبق با مبانی علمی و روشهای توصیه شده می تواند تناسب منطقی بین منافع این سه گروه و در نهایت جامعه را برقرار کند. 
با این تفکر و دیدگاه ، شرکت توانیر مصمم به جمع آوری ، طبقه بندی و انتشار قوانین و مقررات ، آیین نامه ها ، نظرات کارشناسی و حقوقی مرتبط با تعرفه ها و فروش برق از سال 1373 نمود تا ضمن آگاهی همگان از چگونگی تعرفه ها فرصت لازم نیز برای محققان و علاقمندان به منظور اظهار نظر با هدف بهبود ، ارتقاء و غنای آن در سالهای آتی فراهم گردد.
وب سایت تعرفه شرکت توانیرtariff.tavanir.org.ir
اهداف پروژه قوانین و مقررات فروش برق(تعرفه):
 • امکان دسترسی کارشناسان صنعت برق به مجموعه تعرفه ها و آیین نامه ها در سالهای گذشته جهت اعمال صحیح نرخ ها
 • امکان دسترسی عموم به نرخهای مصوب در سالهای مختلف جهت شفاف سازی
 • امکان دسترسی کارشناسان جهت اجرای روشهای بهینه و مناسب برای نرخ گذاری
 • ایجاد دسترسی مناسب برای کمک به رفع اختلافات در خصوص نرخ های اعمال شده
 •  یکپارچه سازی مجموعه قوانین تعرفه ها و آیین نامه ها برای استفاده شرکتهای برق منطقه ای و شرکتهای توزیع .( شیوه های اطلاع رسانی در هر یک از شرکتها متفاوت بوده و بعضاً بسیار ضعیف بوده است.) 
مشخصات نرم افزار تهیه شده برای پروژه قوانین و مقررات فروش برق(تعرفه):
نرم افزار قوانین و مقررات فروش برق در دو قالب مختلف به شرح زیر تهیه گردیده است :
 • بصورت نرم افزار مستقل جهت کار بر روی کامپیوتر شخصی PC 
  • زبان برنامه نویسی مورد استفاده Visual Basic در محیط visual studio 2005 می باشد.
  • جهت سهولت کاربرد از پایگاه داده MS ACCESS استفاده شده است.
  • این برنامه خود در دو نسخه متفاوت تهیه شده که یکی از آنها شامل قسمت ویرایش اطلاعات ، و نسخه دیگر فقط شامل قسمت مشاهده اطلاعات می باشد. 
 • بصورت نرم افزار تحت WEB جهت استفاده در وب سایت شرکت توانیر.
  • جهت تهیه این نرم افزار از ASP NET 2005 استفاده شده است.
  • پایگاه داده مورد استفاده SQL SERVER می باشد.
  • در برنامه نویسی از تکنولوژی جدید AJAX استفاده شده است.
  • تمامی صفحات بصورت دینامیکی بوده و ارتباط کاربر با سهولت انجام می گیرد. 

امکانات نرم افزار :
 • امکان دربافت اسناد بصورت فایلهای PDF، Excel، Word به برنامه 
 • میزان مراجعه به هریک از اسناد در پایگاه داده ذخیره و امکان مشاهده اسناد با ترتیب مراجعه امکان پذیر می باشد.
 • امکان تعریف کاربران مختلف و تعیین سطح دسترسی کاربران به برنامه 
 • امکان دریافت نظرات کاربران جهت هر سند موجود در برنامه ومشاهده این نظرات توسط مسئولین دفتر تعرفه 
 • امکان ویرایش وافزودن مصوبات جدید توسط کاربر مجاز دارای کلمه عبور 
 • امکان جستجوی بر اساس شماره مصوبه یا بخشنامه و یا کلمات استفاده شده در اسناد و یا ترکیبی از کلمات و تاریخ صدور با محدوده زمانی مشخص
 • ...