پایان فاز مدل سازی فرآیندهای وزارت بازرگانی
شنبه, 02 آذر 1387 ساعت 00:00
در ادامه مراحل پروژه انتخاب راه حل ERP وزارت بازرگانی و سازمان بازرگانی استان تهران، پس از اتمام دوره آموزش مدل سازی فرآیندهای کاری، کسب و کار جاری در وزارت بازرگانی و سازمان بازرگانی استان تهران با کیفیتی بی نظیر مدل گردید. در این فاز، کلیه فرآیندهای کاری، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و با عزمی بی مانند با مشارکت 300 نفر از پرسنل سازمانهای مذکور، کارشناسان و تحلیل گران شرکت های مشاورین انفورماتیک نیرو(مانیر) و خدمات انفورماتیک راهبر، 42 فرآیند کاری که در کل حدودا شامل 1000 کارت فرآیندی میباشد گردآوری، دسته بندی و مستند گردید.

با اتمام استخراج فرآیندهای وزارت بازرگانی، کارشناسان و تحلیلگران مجرب مشاور پروژه، خصیصه ها و روشهای مورد نیاز سازمان را که از فرآیندهای مدل شده و پایگاه دانش خود که شامل Best Practiceهای بروز شده میباشد استخراج و سند RFI را جهت ارزیابی محصولات ERP و پیاده سازهای آن تهیه نمود. این سند گویای نیازمندیهای وزارت بازرگانی و سازمان بازرگانی استان تهران میباشد که شرکت کنندگان میبایستی پاسخ خود را در رابطه با هر یک از شرایط خواسته شده در سند RFI جهت ارزیابی محصول و توانایی خود تا مهلت مقرر به مشاور ارسال نمایند.

در این مرحله از پروژه شرکتهای تولید کننده، عرضه کننده و پیاده ساز ERP میتوانند با مراجعه به سایت http://moc-erp.technologyevaluation.com فرم ثبت نام جهت ارزیابی اولیه به منظور دریافت RFI را تکمیل و منتظر دریافت RFI باشند.