انتخاب سیستم ERP وزارت بازرگانی
سه شنبه, 06 شهریور 1386 ساعت 10:41

تاریخ آغاز پروژه: 06/06/1386                         تاریخ اتمام پروژه: در حال انجام 

وظیفه اساسی بخش بازرگانی در اقتصاد کشورها، برقراری ارتباط دو طرفه بین تولیدکنندگان (داخلی  یا خارجی) با مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات در گستره بازار داخلی و بین‌المللی است. این ارتباط از یک طرف کالاها و خدمات تولیدکنندگان را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار داده و از طرف دیگر نقدینگی مصرف‌کنندگان را به تولید‌کنندگان جهت استمرار فرآیندهای تولید آنها، انتقال می‌دهد. بر این اساس، فعالیتها در حوزة بازرگانی دارای ماهیتی فرابخشی با نقش مکمل نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی کشور می‌باشد. لذا بخش بازرگانی وقتی کارا است که تحت نگرش سیستمی، اجزاء آن در ارتباطی منطقی و مؤثر با دیگر اجزای ‌اقتصاد کلان کشور قرار داشته باشد و تحت مدیریتی با جهت‌گیریهای ارتقای مداوم بهره‌وری، کالاها و خدمات مورد تقاضای مردم را با کیفیت در خور انتظار، بهنگام و مبتنی بر قیمتهای ناشی از برآیند تعادل سالم عرضه و تقاضای بازارها، در دسترس ایشان قرار دهد و زنجیره تولید تا مصرف نهایی را تحت نظامی کنترل شده تکمیل نماید.

 Scope پروژه انتخاب سیستم ERP وزارت بازرگانی:

پروژه حاضر پروژه ارائه مشاوره جهت انتخاب سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) مطابق با فرآیندهای جاری وزارت بازرگانی و واحدهای تابعه آن می‌باشد. در این پروژه فرآیندهای وزارت تا سطح فعالیت مستند می‌شوند که علاوه بر کمک به تیم پیاده‌ساز، سبب کاهش قابل ملاحظه در زمان و هزینه پیاده سازی می‌شود. وزارت بازرگانی انتظار دارد با پیاده‌سازی بهینه سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) در حوزه ستاد و مجموعه تحت پوشش، به اهداف زیر دست یابد.

  •  ایجاد یکپارچگی سازمانی از بعد اطلاعاتی و افزایش سازگاری در اطلاعات موجود در وزارت
  • مهندسی مجدد و بهبود فرایندهای سازمانی و همچنین استاندارد سازی فرایندهای سازمانی براساس بهترین تجربیاتی که شرکت‌های عرضه‌کننده نرم افزار از سازمانهای مختلف به دست آورده‌اند
  • ارائه خدمات ارتقاء بهره‌‌وری و بهبود کارآیی در گستره وزارت
  • سهولت جمع‌آوری و ورود اطلاعات
  • ایجاد شفافیت اطلاعاتی و برخورداری از امکانات مناسب جهت تصمیم‌‌گیری با امکان جستجو و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تهیة گزارشات مدیریتی
  • از میان رفتن مرزهای جغرافیایى و موانع عملیاتی در ارائه خدمات
  • افزایش رضایت مراجعان با کاهش زمان پاسخگویی و ارائه خدمات مناسب به آنها
  • یکپارچگی کلیه عملیات وزارت
  • انعطاف پذیری وزارت و پاسخ سریع به تغییرات محیطی و سازمانی که انتخاب راه حل مناسب ERP وزارت بازرگانی با انجام پروژه حاضر محقق خواهد شد.